REKVALIFIKACE dálkově

Rekvalifikace 

je v současné době velmi žádanou formou vzdělávání. Naučíte se novou profesi. Po získání Osvědčení o rekvalifikaci akreditované ministerstvem získáte větší možnosti pro uplatnění na trhu práce. Dozvíte se nové věci. Seznámíte se s aktuálními změnami v oboru. 

Nyní je možno rekvalifikaci studovat i dálkově. Co to znamená? 

Společně s našimi lektory budete studovat 30% učiva. To nejpodstatnější Vám vysvětlíme. Pak se budete věnovat samostudiu. Získáte pěkně zpracované podklady formu e-learningu. Také Vám k tomu přidáme videa :) natočené našimi lektory z praxe. Na to naváže procvičování opět s lektory. Na závěr bude zkouška probrané látky.